Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Easiest Way to Make Perfect Pistachio cheesecake (pistáciový cheesecake)

Pistachio cheesecake (pistáciový cheesecake).

Pistachio cheesecake (pistáciový cheesecake) You can have Pistachio cheesecake (pistáciový cheesecake) using 11 ingredients and 5 steps. Here is how you achieve it.

Ingredients of Pistachio cheesecake (pistáciový cheesecake)

 1. You need of mascarpone (500 g mascarpone).
 2. It's of butter cookies (140 g maslových sušienok).
 3. It's of butter (50 g masla).
 4. It's of peeled unsalted pistachios (1 šálka olúpaných nesolených pistácií).
 5. It's of brown sugar (1 šálka hnedého cukru).
 6. Prepare of egg (1 vajíčko).
 7. You need of vanilla sugar (1 balíček vanilkového cukru).
 8. Prepare of Pudding (puding).
 9. Prepare of pistachio pudding (1 pistáciový puding).
 10. You need of milk (1/2 l mlieka).
 11. Prepare of spoons brown sugar (2 lyžice hnedého cukru).

Pistachio cheesecake (pistáciový cheesecake) step by step

 1. Prepare ingredients. (Pripravíme si ingrediencie.).
 2. Smash cookies, mix it with melted butter and press it into cake tin. Cut pistachios into small pieces. Cook pudding according to instructions on the packet. (Rozdrvíme si sušienky a zmiešame ich s roztopeným maslom. Pistácie nakrájame na malé kúsky. Uvaríme puding podľa inštrukcií na obale.).
 3. Mix brown sugar with egg until smooth, then add pistachio pieces, vanilla sugar, mascarpone and pudding. (Vymiešame dohladka vajíčko s hnedým cukrom, potom pridáme kúsky pistácií, vanilkový cukor, mascarpone a puding.).
 4. Pour the mixture into the cake tin and bake at 150°C for 40 minutes. Let the cake cool at room temperature and then put it into the fridge for a few hours. (Nalejeme zmes do formy a dáme piecť na 150°C na 40 minút. Necháme koláč vychladnúť pri izbovej teplote a potom ho na pár hodín vložíme do chladničky.).
 5. Serve and enjoy 😉 (Podávame a želáme dobrú chuť 😉).