Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Recipe: Yummy Noodle appetizer

Noodle appetizer.

Noodle appetizer You can cook Noodle appetizer using 7 ingredients and 5 steps. Here is how you achieve that.

Ingredients of Noodle appetizer

 1. Prepare 4 (70 g) of Talia en yara.
 2. It's 6 of dankalin turawa.
 3. It's of Rabin gasasshiyar kaza.
 4. Prepare 3 of Mai chokalin teburi.
 5. Prepare of Albasa.
 6. Prepare of Attarugu.
 7. You need of Ruwa.

Noodle appetizer step by step

 1. A zuba mai a dora a wuta, sai a yanka albasa. A bari ya dan soyu sama sama, a saka attarugu..
 2. A zuba a kan wuta kadan sai a wanke dankalin a zuba tare da dando na taliyar.
 3. Idan ya dauko nuna sai a zuba taliyar a rufe, idan ya nuna kafun ruwan ya gama janyewa.
 4. Sai a bade kaza da yaji dakan hannu, a juye a tukunyan, sai a rufe a kashe wutan.
 5. Sai zubawa, sai morewa๐Ÿ˜‹.