Easiest Way to Make Perfect Rose snacks ❤🌹🌹

Rose snacks ❤🌹🌹.

Rose snacks ❤🌹🌹 You can have Rose snacks ❤🌹🌹 using 9 ingredients and 12 steps. Here is how you cook that.

Ingredients of Rose snacks ❤🌹🌹

 1. It's 1/2 cup of maida.
 2. You need 1/4 tsp of namak.
 3. Prepare 1/2 tsp of ajwaen.
 4. It's 1/4 cup of water.
 5. It's 2 tbsp of oil.
 6. You need of Oil for frying.
 7. It's of Maida glue stick.
 8. Prepare 1 tbsp of maida.
 9. It's 2 tbsp of paani.

Rose snacks ❤🌹🌹 step by step

 1. Sub se pehle maida ko chaany.
 2. Phr isme namak, ajwaen aur oil dalen. phr pani ki madad se dough bnaen..
 3. Dough hamara ready hai. 15 mints dough ko cover kar rakhen..
 4. Maida glue bnane ke liye maida me pani dal kar acha sa mix karen. glue bana kar rakhen...
 5. Ab maidy ke dough ka rose bnaen. 6 chote chote ball bnaen. Aik ko thora length me bara karen aur baki 5 ko thora bel lain. Unk 5 petals bnaen..
 6. Bari length wale ko fold karein..
 7. Ab maida glue ki mada se petals lagaty jaen.
 8. Sary petals lag gae.
 9. Hamara rose ready ha..
 10. Deep oil me fry karen.
 11. Rose snacks ready hain..
 12. .